Fontosabb munkavédelmi jogszabályok

 

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 5/1993. (XII.26.)MüM rendelet a törvény végrehajtásáról
 • 2/1995. (I.6.) MüM rendelet az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványa kiadásának szabályairól, az EU- csatlakozástól kezdve a helyébe lép: 2/2002. (II.7.) SZCSM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
 • 2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 • 8/1998. (III.31.) MüM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
  25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 2/1993. (II.14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról
 • 16/1986. (XII.17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal
 • 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
  25/1996. (VIII.28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről, az EU-csatlakozástól helyébe lép: 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
  50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
 • 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezéséről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
 • 18/2001. (IV.28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről
  21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és minőségük tanúsításáról