Egyéni védőeszközök minősítése

A 2016/425/EU rendelet (továbbiakban: Rendelet) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK irányelv (továbbiakban: Irányelv) hatályon kívül helyezéséről. 

Az új jogszabály, a Rendelet egyik fontos dátuma a címében is szereplő Irányelv hatályon kívül helyezése, melynek időpontja 2018. április 21.
Új jogszabályról lévén szó, rendkívül fontos, hogy mikor és hogyan kell alkalmazni a Rendeletben foglaltakat.
Erre vonatkozóan több tájékoztató is készült és készül majd, azonban az egyes szereplők érdekei nem mindig esnek egybe és ezért előfordulhat, hogy másként kommunikálják a vonatkozó részeket.
További szempont, hogy a felhasználókat (természetesen a kedvező változásokon túl) az átmeneti időszak szabályai vélhetően kevéssé érintik, mivel a Rendeletnek a gazdasági szereplőkre (gyártó, bejelentett szervezet, forgalmazó stb.) vonatkozó előírásai biztosítják, hogy a felhasználóhoz kerülő egyéni védőeszköz minden szempontból megfelelő legyen.

A Rendelet meghatároz különböző dátumokat az átmeneti időszakra vonatkozóan. 

  1. október 21. ettől a dátumtól kezdődően lehetséges a megfelelőségértékelést végző szervezetek, a bejelentett szervezetek bejelentése, melynek alapján ők már jogosultak az új Rendelet szerinti működésre, jogosultak EU-típusvizsgálat elvégzésére és EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadására (természetesen ez legkorábban 2018. április 21-től lehetséges!)
  1. március 21. eddig a dátumig köteles minden tagállam tájékoztatni a Bizottságot a Rendelet előírásainak megsértőire vonatkozó ún. szankciós jogszabály megalkotásáról (Magyarországon várhatóan a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény lesz ez a jogszabály)
  1. április 21. ezzel a nappal az Irányelv hatályát veszti, és ettől kezdve az Irányelvre történő hivatkozásokat a Rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.
  1. április 21. eddig lehetséges az Irányelv hatálya alá tartozó, az Irányelv szabályainak megfelelő és az Irányelv szerint gyártott egyéni védőeszközöket forgalomba helyezni.

2023. április 21. az Irányelv által meghatározott szabályok szerint kiadott EK-típustanúsítványok érvényességének végső határideje.

Az átmeneti időszakra vonatkozó szabályokat a legkönnyebben úgy tekinthetjük át, ha megnézzük az egyéni védőeszközök melyik kategóriájáról van szó és ezen keresztül vesszük sorba az egyes teendőket. Az egyéni védőeszközök Rendelet szerinti kategóriába sorolása változik és más lesz, mint az Irányelv szerinti kategorizálás. Az egyéni védőeszközök kategóriába sorolása ezentúl kizárólag attól függ majd, hogy mely kockázatok azok, amelyekkel szemben az egyéni védőeszköz a felhasználók védelmét biztosítani hivatott.